Selv om gestaltterapiens grunnleggere på mange områder tok oppgjør med Freud og psykoanalytisk tankegods, er det hevet over tvil at hans tanker hadde avgjørende innflytelse på dem. Mange av de som stod sentralt i dette arbeidet, blant annet Fritz Perls selv, hadde bakgrunn som psykoanalytikere.

Endret dato: 20.06.2007
   
 
<< Tilbake