Martin Heidegger

•Martin Heidegger var tysk eksistensialistisk filosof, og var en drivkraft når denne filosofiske retningen fikk sitt gjennombrudd i Tyskland i mellomkrigsårene. 

•Gestaltterapiens grunnleggere Perls og Goodman studerte Heidegger, og var påvirket av han og eksistensialistiske ideer under utformingen av terapiformen.
•En hovedtanke innen eksistensialismen er at individet har ansvar for hva vi gjør, hva vi velger og hva vi gjør med vår frihet. Vi må selv velge hvordan vi vil leve.

•Dette tankesettet er en grunnpilar for gestaltterapien, som er en eksistensialistisk terapi.

•Heideggers hovedtanker var at en person ikke er forutbestemt og at vi som mennesker er i kontinuerlig utvikling.  Det er enhvers oppgave å utvikle seg til en hel person som lever autentisk.

Endret dato: 15.06.2007
   
 
<< Tilbake