Martin Buber

•Martin Buber var eksistensialistisk filosof.  I følge Buber er menneskets eksistens et nettverk av relasjoner.  Det må et mellommenneskelig møte til for at jeg skal kunne ane hvem jeg er.  Han skilte mellom JEG-DU-relasjon på den ene siden, og JEG-DET-relasjon på den andre.  JEG-DU relasjonen er et ekte møte hvor mennesket går inn i møtet med hele sitt vesen, uten å være forutinntatt.  I JEG-DET-relasjonen derimot, har JEG en distansert, vurderende holdning i møtet, hvor den andre parten blir en ting (DET).  På den måten, hevder Buber, skapes distanse og ikke et ekte møte.

•I gestaltterapi er disse tankene tatt inn i møtet mellom klient og terapeut.  For at vi skal kunne lære noe om oss selv i terapi, må møtet mellom dem være JEG-DU.  Det vil si at terapeuten ikke inntar en distansert, betraktende, analytisk holdning, men heller inngår i et likeverdig samspill med klienten.

•Bubers hovedverk heter Jeg og Du.

Endret dato: 18.06.2007
   
 
<< Tilbake