Laura Perls

•Laura var gift med Fritz Perls. Etter at ekteparet ankom New York fra Sørafrika noen år etter krigen, dannet de New York Institute for Gestalt Therpy.  Noe år senere begynte Fritz sin omreisende tilværelse, mens Laura ble boende i NY resten av sitt liv, og var hele tiden aktivt deltakende innenfor instituttet.  

•Mens Fritz ble viden kjent for sine skriverier, skrev Laura lite som ble publisert, men skrev mye som ikke ble utgitt.  Ikke desto mindre hadde hun betydelig intellektuell innflytelse på  tidlig publiserte gestalttekster, og regnes for mange som en av gestaltterapiens grunnleggere.  Nøyaktig hva hennes bidrag var er fremdeles ukart, og kanskje derfor har hun ikke oppnådd samme anerkjennelse som mange av de andre (noe hun tilsynelatende var fornøy med).  Først i de senere år har hennes betydning fått oppmerksomhet. Forskjellen mellom Fritz og Laura var stor.  Mens han var den utadvendte og karismatiske, reisende rund fra sted til sted og fra person til person, var Laura på sin måte en reirbygger, tok seg av barna og ble boende i NY. Ytre sett er kanskje sammenligningen med Peer og Solveig nærliggende.

Endret dato: 11.06.2007
   
 
<< Tilbake