Kurt Lewin


•Kurt Lewin var gestaltpsykolog.  Opprinnelig ble gestaltpsykologien til ved forskning i laboratorier.  Det var først og fremst Lewin som brakte den ut av laboratoriet og inn i personlighetspsykologien. 

•Lewin utviklet dessuten feltteorien, som er et sentralt begrep innen gestaltterapien.  Feltteorien forklarer at mennesket og dets omgivelser (for eksempel andre mennesker, natur, dyr osv) aldri kan forstås adskilt fra hverandre, men ut fra den påvirkning de har på hverandre.

Endret dato: 14.06.2007
   
 
<< Tilbake