Joseph Zinker

•Joseph Zinker er grunnlegger av Gestalt Institute of Cleveland, USA, hvor han har innehatt vervet som leder av "postgraduate traning faculty". Han demonstrerer gestaltmodellen for par og familieterapi i workshops og utdanninger over hele verden.  Han har over 40 års erfaring som gestaltterapeut.

•Zinker var kollega av Fritz Perls, og var en av de første som studerte og gestaltterapi som en kreativ prosess.

•Joseph Zinker har bl.a. gitt ut en av hovedbøkene som er pensum ved Høyskole Norsk Gestaltinsitutts(NGI) NGIs utdanning av gestaltteraeuter:

Creative Process in Gestalr Therapy (1976) - en klassiker innen gestaltteorien Search of Good form (1994)

Endret dato: 05.06.2007
   
 
<< Tilbake