Jean-Paul Sartre

•Jean-Paul Sartre var eksistensialistisk filosof og en ledende filosofisk figur i Europa under den tiden gestaltterapien ble skapt.   Han mente bl.a. at mennesket ikke har noen medfødt ”natur”, men at vi er ansvarlige for å skape den selv.

•Mye av hans tankegods er nedfelt i gestaltterapiens grunnholdninger.

Endret dato: 10.06.2007
   
 
<< Tilbake