Isadore From

•Isadore From hadde stor påvirkning på utviklingen av gestaltterapi.  Tidlig i 50-årene  var han en del av en liten sirkel rundt ekteparet Perls.  Hans kanskje viktigste bidrag på den tiden var hans argumentasjon og forståelse av skillet mellom den psykoanalytiske og gestaltterapeutiske tilnærmingen til  behandlingen av mennesket.  Det vil si en dreining fra naturvitenskapens tro på sammenhengen mellom årsak og virkning, til en fenomenologisk orientert terapiform.  

•From reiste rundt både i USA og Europa og underviste gestaltterapi.  Han var hele tiden engasjert i utviklingen av gestaltteorien, blant annet bruken av drømmer i terapi.

Endret dato: 08.06.2007
   
 
<< Tilbake