Gordon Wheeler

•Gordon Wheeler underviser og holder foredrag om gestaltterapi over hele verden.  Han har fokusert på den gestaltterapeutiske forståelsen av menneskets selv og hvordan vi oppfatter og forholder oss til verden rund oss.  Han arbeider med forholdet mellom individet og dets forhold til intimitet, adferd og dialog, herunder skam, mulitikulturelle temaer og kjønnsrelatert utvikling.

•Etter 30 år som privatpraktiserende, er han nå president ved Esalen Institute i Big Sur, California. Han og hans kone  Nancy Lunney-Wheeler har åtte barn og arbeider dels i California, dels i Cambridge, Massachusetts, USA.

•Wheeler var en viktig bidragsyter til å kaste nytt teoretisk lys over gestaltteorien med sin bok fra 1991:  Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact and Resistance

Norsk Gestaltinstitutt legger stor vekt på Wheelers syn på de ulike måtene individet har kontakt med sine omgivelser, dvs mennesker, natur osv.

Endret dato: 03.06.2007
   
 
<< Tilbake