Gary Yontef

•Gary Yontef var elev av Fritz Perls på midten av 1960-tallet.  Han har vært tilknyttet og hatt flere faglige verv innenfor ulike universiteter og institusjoner , bl. a. ved Psychology Department Faculty, UCLA og formann ved Professional Conduct Committee of the L.A. County Psychological Association. Han sitter i redaksjonsrådet i International Gestalt Journal.
 
•Yontef har skrevet mer enn 40 artikkler og innlegg om gestaltterapi og har skrevet boken Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt Therapy

Endret dato: 04.06.2007
   
 
<< Tilbake