Fritz Perls

•Dannet sammen med sin kone Laura Perls og amerikaneren Paul Goodman gestaltterapien.

•Utdannet lege og psykoanalytiker.

•I 1926 kom han til Frankfurt, hvor han lærte om gestaltpsykologi og kom i kontakt med eksistensialismen.

•Emigrerte til Syd-Afrika i 1933 pga det politiske klima i Tyskland.  Flyttet til New York etter krigen.

•Sammen med bl.a. Goodman, From og Polsters dannet han og Laura det første Gestaltterpi Instituttet.

•Mot slutten av livet slo han seg ned i California, hvor han videreutviklet gestaltterapien og gjorde den kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Endret dato: 13.06.2007
   
 
<< Tilbake