Edmund Husserl

•Edmund Husserl er fenomenologiens far.  Han var i utgangspunktet matematiker, men interessen for psykologi tok over.  På denne tiden var det den natuvitenskaplige tenkemåten som var dominerende.  Man forsøkte å forstå alt ut fra vitenskaplige eksperiment og troen var stor på at man kunne forklare naturen objektivt, også menneskenes adferd.  Forskeren kunne stille seg utenfor det som ble forsket på, for så å forklare sine observasjoner ut fra generelle regler.  Dette var Husserl kritisk til.

•Han mente menneskene måtte forstås på en annen måte enn naturvitenskapen, og at menneskene forholder seg subjektivt til omgivelsene. Å være åpensinnet og ikke forutinntatt i det som oppstår i møtet, å la være å tolke eller dømme er fenomenologiens vesen.  Med disse tankene fikk fenomenologien form.  Fritz Perls og hans kollegaer tok utgangspunkt i dem når de utviklet den gestaltterapeutiske metode.

Endret dato: 19.06.2007
   
 
<< Tilbake