Bluma Zeigarnik

•Bluma Zeigarnik var russisk gestaltpsykolog og fremla under veiledning av Kurt Lewin den såkalte Zeigarnik-effekten hos mennesket.  Teorien beskriver hvordan en erfaring har tendens til å bli mer påtrengende enn andre dersom vi ikke er ferdige med den og derfor representerer et udekket behov.  Dette vil føre til at innestengt energi opphopes hos individet, og en stadig trang til å tilfredsstille det tidligere udekkede behovet vil gjøre seg gjeldende i nåtid.  På gestaltspråk kalles dette gjerne unfinished business.

Endret dato: 12.06.2007
   
 
<< Tilbake